Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thơ Đường


Thơ Đường

      Thơ Đường chín chín ngón cùng chơi
Thơ chọn người làm thạo để chơi
Thơ Luật nhất vần là dạng chơi
Thơ tam vĩ tiếng cũng hàng chơi
Thơ toàn vần trắc nghe để chơi
Thơ chỉ thanh bằng lối khó chơi
Thơ Đỗ Phủ ngàn năm vẫn chơi
         Thơ Xuân Hương đọc lấy làm chơi ./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa