Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Vịnh con Hổ


Vịnh con Hổ

Tiếng chúa Sơn lâm quả chính mày
Vừa nghe khối kẻ ngã lăn quay
Trong rừng lội suối mi đầu bảng
Xuống biển lên trời chú kém ngay
Sức mạnh chỉ là con chuột nhắt
Không ngoan mới xứng đại Bàng bay
Mau về học hỏi thêm đôi chưởng
Chớ cậy ta đây tất có ngày…/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa