Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Doanh nhân Họ Đỗ

Doanh nhân Họ Đỗ

Doanh nhân Họ Đỗ Hà thành
Đại gia thành đạt nhiều ngành trẻ măng
Bây giờ liên kết gia tăng
Tạo nên sức mạnh cùng hăng làm nhiều
Thi đua làm tốt mọi điều
Doanh thu tăng vọt như diều bay cao
Đường đời vất vả gian lao
Cùng nhau chia sẻ biết bao nhiêu tình
Anh em Họ Đỗ chúng mình
Nắm tay đoàn kết như hình đêm nay./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa