Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Hoa Bình MinhHoa Bình Minh

Bình minh xuyên suốt màn xương
Hạt vương kẻ lá hạt nương hoa đà
Một bông hoa nở cánh ra
Hương thơm lan tủa bay xa khắp vùng
Tay nâng hoa đẹp vô cùng
Tinh khôi trong trắng nên dùng ngắm chơi
Anh đem cất lại một nơi
Hàng ngày thưởng thức cho vơi tuổi già./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa