Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Nói với con


Nói với con

Con cần Đức Trí hành quân
Cộng thêm Thể Mỹ gần dân vào đời
Nói năng khiêm tốn từng lời
Kỹ năng cuộc sống đồng thời thông minh
Đường đời vất vả mưu sinh
Làm sao cho được Tiền sinh nhiều lời
Bạn bè tôn trọng kính mời
Tham gia Dự án cho đời giầu nhanh ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa