Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Gia đình bác Huệ


Gia đình bác Huệ

Gái trai dâu dể mười người
Đều là đại học thành người làng ta
Tuy rằng công tác nơi xa
Nhưng mà vẫn nhớ ông cha quê nhà
Nhiều anh chị tuổi đã già
Về làng thăm hỏi mặn mà thân thương
Xa làng bao nỗi vấn vương
Nhớ thời học tập tấm gương ông già*
Quyết tâm cất bước xa nhà
Hoàn thành sự nghiệp trên đà vinh quang./

*Ông già: Ông Đỗ Đình Thụy xã mình đỗ tiến sĩ năm 1715 thời Vua Lê Dịu Tông
được ghi danh trên 82 bia Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội)./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa