Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Năm mươi năm gặp lại thầy


Năm mươi năm gặp lại thầy

Năm mươi năm bấy nhiêu ngày
Hôm nay gặp lại trông thầy khác xưa
Đường đời vất vả sớm trưa
Vẫn luôn tay lái đón đưa học trò
Sông Chu luôn nhớ câu hò
Muốn qua bên ấy nhờ đò vượt sông
Nhớ công chăm sóc vun trồng
Người thầy chủ nhiệm vừa hồng vừa chuyên./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa