Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Nói chuyện với con


Nói chuyện với con

Bao lần nói chuyện với con
Lòng buồn cảm thấy vẫn còn khác nhau
Lời ăn tiếng nói mo cau
Cứ như thế mãi về sau thế nào
Đi ra rồi lại đi vào
Gặp nhau chẳng lẻ không chào hỏi ư
Lâu dần con sẽ thành hư
Làm nghề sư phạm vô sư ông bà
Nói không với các cụ già
Nghe sao cho lọt để mà thương nhau
Là dâu suy nghĩ trước sau
Nói năng lể phép những câu ân tình
Sống chung trong một gia đình
Làm sao hạnh phúc con mình cùng vui./
xxx
Làm con chữ HIẾU cho tròn
Bất nhân bất nghĩa ai còn noi theo
Cuộc đời là sợi dây leo
Nhân nào quả ấy chớ gieo ở ĐỜI./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa