Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Noi gương Bác Đạt


Noi gương Bác Đạt

Noi gương Bác Đạt làng ta
Thanh niên hăng hái đi ra khỏi làng
Học hành phấn đấu điểm vàng
Mai sau công tác cùng nàng làm ăn
Sinh ra thời buổi khó khăn
Phải hăng làm việc để tăng tiền về
Xây nhà để ở đề huề
Vợ con cháu chắt mọi bề chung vui./

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Xin chúc đại gia đình Bác Đạt mạnh khỏe
Vui vẻ và hạnh phúc./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa