Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Đố ai…


Đố ai…

Đó ai biết đó cây gì
Cây thì khùng khẳng quả thì chùm to
Em cần anh sẽ tặng cho
Để mà thưởng thức không lo ế thừa…Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa