Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Bão lửa U23


Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng

Tuần Châu tuyết trắng hiêng ngang
Đem về thắng lợi âm vang một thời
Sea game tiếp lửa thay lời
Bốn lần liên tiếp vòng ngoài thắng luôn./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa