Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Sức khỏe là vô giá


Sức khỏe là vô giá

Khi qua thập tử nhất sinh
Con người mới thấy đời mình còn may
Từ xưa cho tới hôm nay
Quan tâm sức khỏe hăng say luyện rèn
Mặc cho người ở sang hèn
Sức khỏe vô giá, trước đèn bảo giông
Là nguồn sức mạnh vô song
Làm nên tất cả non sông nước nhà
Bây giờ thì mình đã già
Quyết tâm rèn luyện để mà sống lâu./
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa