Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Sức sống


Sức sống
Không ai chọn được mẹ cha
Cũng không được chọn nơi ta chào đời
Dẫu rằng cuộc sống nổi trôi
Ta cần lương thiện đặt nơi hàng đầu
Nếu như may mắn sang giàu
Cũng đừng miệt thị người nghèo hơn ta
Giàu lòng nhân ái vị tha
Bằng lòng đi bạn đời là bể dâu
Trên cao đứng phải cúi đầu
Chi bằng đứng thấp ngắm bầu trời xanh
Gieo cây xanh tốt quả lành
Chọn nhân cách sống để dành mai sau ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa