Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Học tập theo Bác


Học tập theo Bác

(Khoán thủ thi)

CHỮ đứng hàng đầu chính chữ NHÂN
TÂM thành vì nước lại vì DÂN
KIA từng tiết kiệm nuôi người ĐÓI
MỚI sáng hồn văn bậc thánh THẦN
BẰNG những hy sinh không quản NGẠI
BA quân quyết chiến chẳng phân VÂN
CHỮ vàng Bác dậy luôn ngời SÁNG
TÀI trí phải luôn trọng nghĩa ÂN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa