Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Mừng Anh Tám lăm Xuân
 Mừng Anh tám lăm Xuân 

Bài xướng 
Canh Tí Xuân về rộn đất Trời
Tám lăm dong duỗi khắp nơi nơi
Mải vui chưa muốn về cùng đất
Ham chơi nên còn sánh với đời.
Biển rộng chống chèo cơn sóng dữ
Đất cằn bươn chải cuộc sống tươi
Nửa vòng thế kỉ luôn nghi nhớ
Tao ngộ vườn thơ dạo gót chơi !

Tám lăm Xuân chẳng thấy già
Bài họa :
Sinh ra như thể của Người Trời
Sống khoẻ vui vẻ đi khắp nơi
Nghĩa cả cháu con thương vạn kiếp
Thi huynh thi hữu nhớ muôn đời
Thơ làm hai tập tâm trong sáng
Để tặng cho đời mãi thắm tươi
Kỉ vật cuộc đời ai cũng quý
Tám lăm Xuân mới đẹp sân chơi !
Ngày Mùng 5 Tết 2020.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa