Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Toàn dân chống dịch Covid - 19


Toàn dân chống dịch Covid - 19

Corona ăn phổi nhẹ nhàng
Giết đi sự sống người làng anh em
Lúc đầu thế giới đứng xem
Trung tâm Vũ Hán lại đem ra ngoài
Những nơi ăn uống tiêu sài
Giầu sang du lịch thêm vài nước thôi
Ý Tây Ban Nha Đức Mỹ xơi
Hàng ngàn người chết khắp nơi toàn cầu
Bản đồ thế giới đỏ ngầu
Năm châu bốn biển nghèo giầu đều lây
Việt Nam mạnh mẽ ra tay
Khoanh vùng điều trị không lây ra ngoài
Điển hình Vĩnh Phúc miệt mài
Chỉ trong nửa tháng một vài người thôi
Bây giờ lại bị vài nơi
Vì người các nước ăn chơi kéo về
Mang theo dịch bệnh não nề
Lanh nhanh như thể bão về khắp nơi
Nghe theo Thủ tướng đi thôi
Toàn dân chống dịch nhiều nơi đang về
Đánh con Covid nặng nề
Cho dân sung sướng mọi bề ấm no ./
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa