Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Kiếp sau …


Kiếp sau …

Chuyện tình như cánh bèo trôi
Để em cùng với cả tôi bám hờ
Hữu duyên thành nhạc thành thơ
Vô duyên trôi dạt vật vờ chìm thôi
Ván kia đã đóng thuyền rồi
Vậy mà có kẻ vẫn ngồi mộng mơ
Thôi đành giả bộ ngu ngơ
Kiếp này lỡ dở hẹn chờ kiếp sau ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa