Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Thuận Duyên


Thuận Duyên

Làm người duyên phận gặp may
Trước làm quan tướng nay thay cô mầu
Xưa kia đội mũ quan chầu
Nay thay khăn gấp áo mầu xanh trong
Ngoại hình khăn áo thong dong
Gia tay cứu thế rất đông người hầu
Nam mô xin được nguyện cầu
Bình an mạnh khỏe nhà giầu vui tươi./
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa