Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Một đời người


Một đời người
(Chí Phèo tự sự)!.
Cả làng cứ bảo Chí say
Mới dăm ba chén ô hay nực cười
Nhân tình lúc héo lúc tươi
Gặp ông Lý Cụ Chí tôi một phường
Đến khi thế sự nhiễu nhương
Kẻ ăn cướp kẻ la làng vậy thôi
Mượn be rượu để quên đời
Mặc cho hậu thế khóc cười chê khen
Đành thôi vườn chuối ven đê
Đồng hoang lò gạch lại mê Nở bày
Chỉ mong lương thiện qua ngày
Nửa vò rượu nhạt vẫn say vì tình
Cảm ơn! bát cháo của mình
Cho ta đổ quán xiêu đình Nở ơi
Kiếp sau nếu được làm người
Lại mong như Chí để rồi được yêu./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa