Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Say nắng


Say nắng

Thơm hoa say nắng ngã ra
Hai em kéo chị sa đà ở đâu
Áo hoa cánh phượng tươi mầu
Ba cây chụm lại cánh sầu bung ra…
Tấm lòng của chị em ta
Bay lên theo gió đi xa lưng đồi
Mỏi chân nên mới tạm ngồi
Mang oan say nắng có tồi không anh ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa