Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Sống và chết


Sống và chết

Sống thời phấn đấu vẻ vang
Chết đi ấm cúng nghĩa trang đàng hoàng
Cũng vì cuộc sống xa làng
Cho nên thơ viết rõ ràng tình quê
Sống thời thơ phú say mê
Chết đi một cõi đi về tay không
Sống còn công tác Tây Đông
Quản chi tài chính mênh mông nước nhà
Sống vui với các bạn già
Sớm hôm tâm sự, chén trà con con
Sống vui với cảnh nước non
Tinh thần vẫn vững lòng son cờ đào
Sống thời vui vẻ mời chào
Chết đi vinh dự cờ đào phủ quan./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa