Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Thăm bác


Thăm bác

Nghe tin Bác lại đau chân
Nắng nôi bệnh tật khổ thân ông già
May mà có cháu Hân nhà
Thuốc thang cơm nước hơn là độc thân
Bây giờ ăn ở cho cân
Tuổi già sức yếu quanh sân ở làng
Thể thao đi bộ nhẹ nhàng
Làm nhiều quá sức lại càng ốm đau
Đường đời ai biết về sau
Cho nên bảo dưỡng sức mau phục hồi
Ông ơi cố gắng lên rồi
Tết nay sum họp để ngồi nâng ly…/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa