Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Tĩnh Tâm


Tĩnh Tâm

Tâm tĩnh lặng an vui bậc nhất
Hoa khai phú quý lộc quyền lai
Con người ai cũng như ai
Thích hoa đua nở sáng mai thơm lừng
Xuân đáo bình an tài lộc tiến
Được mất thành bại hóa hư không
Còn duyên đi chợ thêm đông
Hết duyên đi sớm về trông một mình./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa