Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Bạn tặng Mít thơm


Bạn tặng Mít thơm

Hè về nắng cháy ở trong sân
Mít chín rồi đây bạn để phần
Nhớ lúc vin cành tay dính nhựa
Thương lần dưới gốc quả tròn vân
Trái căng cũng bởi năng sờ nắn
Múi mọng cho nên muốn bóc trần
Đã thấy đầu môi dâng vị ngọt
Cho đời thơm mát được lòng dân./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa