Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Bóng hình em


Bóng hình em

Gặp nhau vui vẻ mến thương
Chia tay hai ngả vấn vương tâm tình
Ra về còn có một mình
Vừa đi vừa nh bóng hình của nhau
Qua sông rồi lại đến cầu
Bóng ai thấp thoáng áo mầu thủy chung
Thế là tôi đã hình dung
Gom đầy nỗi nhớ thưa cùng hình em ./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa