Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Cảm xúc hình em


Cảm xúc hình em

Nửa hè còn nắng chang chang
Gom vào cho quả trái vàng mùa thu
Đông còn mộng tưởng chu du
Giao thoa ta đụng em Thu hình này
n da trắng đẹp đang bày
Nước xanh trong mát tay vày cát chơi
Lẽ nào giữa chốn gần nơi
Như con sóng nhẹ làn môi đang cười
Nửa như khao khát đang mời
Muốn hôn bờ lắm được ngồi bên em
Được nhìn ngắm vút và xem
Nếu như đồng ý anh đem em về
Thỏa lòng cảm xúc mọi bề
Trái tim nóng bỏng ngồi kề bên anh./