Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Chúc mừng sinh nhật bạn THƠ


Chúc mừng sinh nhật bạn THƠ

Chúc mừng sinh nhật bạn già
Sức còn mạnh khỏe mặn mà đề thơ
Dòng thi facebook không mờ
Tình thơ tình bạn mộng mơ tao đàn
Nay mang danh tính Thi đàn
Đã gần như chính ở làng VĂN CHƯƠNG
Ta cùng chung một con đường
Trí nhân tình nghĩa vấn vương tâm hồn
Lời thơ dậy sóng như cồn
Tình thi say đến bồn chồn tâm nhân
Người ta mang tính chuyên cần
Thông minh lanh lợi ái nhân luân truyền
Ta cùng với bạn nhân duyên
Yêu văn chương quý mến thương trong đời
Đã từng gặp mặt nhiều giờ
Nên lòng như đã vương tơ thi tình
Lời thơ xin chúc bạn mình
Như dòng sông chảy đường tình đang reo
Cùng nhau qua những núi đèo
Dòng thi Facebook bay vèo thăng Hoa ./