Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Hiến dâng


Hiến dâng

Hiến dâng còn lại hồi xuân
Xa xôi Anh đã hành quân đến gần
Trao Em những thứ đang cần
Để cho Duyên thắm dần dần thành công
Bây giờ cao tuổi gọi ông
Hàn huyên nhớ lại ngóng trông một thời
Tình yêu không nói hết lời
Nhà cao cửa rộng xin mời anh thăm …/
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa