Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Hồn nhiên


Hồn nhiên

Hồn nhiên tươi đẹp rạng ngời
Mến người áo trắng đang cười cùng Hoa
Hóa ra là bạn nhà ta
Nhớ thời cắp sách đi ra chụp hình
Trên cành phượng đỏ rung rinh
Vẫy chào đón khách bên đình ao quê
Một thời đi học ham mê
Bắt ve hái phượng sao khuê của làng ./