Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Lời du


Lời du

Dòng sông Thạch Hãn ai qua
 Nhẹ tay chèo lái giấc trưa đang nồng
Lời ru nhè nhẹ bay bồng
Mà như đau buốt máu hồng trong tim
Lá thư định mệnh chưa in
Mà sao vẫn nghẹn nghe tin mất rồi
Hôm nay Quảng Trị trời
Mà như vẫn thấy khói đời chưa tan
Dẫu đi nhè nhẹ bước chân
Mà sao vẫn sợ bạn thân đau lòng
Biết bao bút viết theo dòng
Làm sao tả hết thành đồng còn đau
Tri ân dẫu nói cùng nhau
Tâm nhang thắp sáng nấm mồ cạnh bên
Đời đời sẽ chẳng nào quên
Các anh đổ máu ở trên thành này
Hởi sông cùng núi trời mây
Lời ru nhè nhẹ cho người ngủ ngon./