Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

Món quà đặc biệt


Món quà đặc biệt

Sao hôm nay được nhiều lộc quá
Khớp thì đau như phá, mặt nhăn
Viện về thấy bác đến thăm
Kèm theo cây lộc như tằm nhả tơ
Đau cũng viết không chờ đợi được
Gửi về ai mong ước nhỏ nhoi
Khỏe thân khuôn ngọc dể coi
Xin đừng đau nữa mà rồi đời trai
Đau mà cứ kéo dài như rứa
Như người đem dao cứa vào thân
Vừa đau vừa mỏi hợp phần
Tấn công quyết liệt như dần người ta
Ngắm người cây như hoa đẹp quá
Thi hứng dâng kéo tuột cái đau
Ghép vần chép vội vài câu
Đáp tình bác đã tặng mầu cho ta ./