Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Mười bông hoa trắng


Mười bông hoa trắng

Mười bông hồng trắng lung linh
Hương thơm bay nhẹ chứng minh anh hùng
Ra đi một cách lạ lùng
Quả bom giặc Mĩ nổ bùng hố sâu
Riêng em Cúc chẳng thấy đâu
Đất vùi hầm lớn tìm lâu thấy người
Nhìn hình thấy các em cười
Ngã ba Đồng Lộc cùng mười chị em
Hàng ngày quý khách tới xem
Dâng hương cùng với lược đem tặng quà
Nước sông Ngàn Phố là nhà
Làm gương to lớn để mà soi chung
Hoa hồng mầu trắng tượng trưng
Tấm lòng trinh tiết ung dung về nguồn
Thắp hương lòng thấy hơi buồn
Nước nhà thống nhất vần còn đau thương./