Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

Nghỉ mát Sầm Sơn


Nghỉ mát Sầm Sơn

Hưu còn vui vẻ thế này
Trí tình tỉnh ủy đang bày ăn chơi
Sầm Sơn biển gọi là nơi
Tập trung bia bọt mà vơi bạn mình
Đấu – Lan chẳng có trong hình
Hỏi thăm sức khỏe tâm tình ra sao
Có ra biển gọi thêm phao
Vượt qua sóng lớn đang lao vào bờ ./