Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Quảng cáo thuê nhà


Quảng cáo thuê nhà

Cho thuê nhà cửa Hàng Đào
Bán buôn hay lẻ đi vào được ngay
Thế mà chẳng có mới gay
Nên liền đóng cửa đổi thay cách mời
Dùng luôn điện thoại thay lời
A lô khách quý đến thời giảm ngay
Tiền nhà tạm ứng trao tay
Hoàn thành nhiệm vụ liền bay về nhà
Để còn báo cáo ông bà
Dù đang có Dịch thế mà vẫn xong
Do nhờ công nghệ khai thông
Cửa hàng nay vẫn rất đông khách vào…