Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Tinh thần đoàn kết


Tinh thần đoàn kết

X - ô cổ vũ tinh thần
Nâng lên hạ xuống nhiều lần cũng say
Các ông vui vẻ chung tay
Tháng nào cũng vậy hăng say một lần
Thịt dê các loại ăn dần
Tăng cường sức khỏe tinh thần trẻ ra
Làm cho các chị em ta
Vỗ tay cỗ vũ đồng ca cùng vào…/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa