Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Tri ân các anh hùng liệt sỹ


Tri ân các anh hùng liệt sỹ
 NHÂN NGÀY 27- 7-2020

Bốn lăm năm bặt tin con
Chỉ còn mảnh giấy dấu son phai màu
Giờ này con ở nơi đâu 
Cồn Tiên, Dốc Miếu Cha cầu nhân thân
Khe Xanh Mẹ cũng đã lần
Trường Sơn, Đường Chín dấu chân mẹ mòn
Tin rằng trời nhớ đến con
Nhắc thầm Cha Mẹ để còn lo toan
Con đi bảo vệ giang san
Hi sinh vì nước chẳng màng công danh
Nhưng vì ơn nghĩa sinh thành
Đớn đau lòng Mẹ sao đành không tên
Chỉ cho Mẹ nhé ở bên
Chỗ nằm vĩnh cửu mà quên tên rồi
Để ngày giỗ kỵ vừa rồi
Trầm hương tảo ấm người ngồi đón đưa
Mẹ đi mắc võng ngày xưa
Ru con giấc ngủ buổi trưa thủa nào
Chuyện xưa hai gốc xoan đào
Con nằm lên võng gió chao giấc nồng./