Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Chúc mừng Ông

Chúc mừng Ông

Hôm nay vinh dự Hội thơ

Trao bằng khen cụ râu tơ rất dài

Tuổi cao lý luận có tài

Chín hai tuổi vẫn miệt mài làm thơ

Thỏa lòng với những giấc mơ

Để cho tuổi trẻ đọc thơ ông nhiều

Mặc dù tuổi đã xế chiều

Tinh thần vẫn khỏe là điều hằng mong

Hội thơ Kinh Bắc họp xong

Nâng li kính chúc mừng công ông già./ 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa