Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Chúc thọ cụ Ông

 

Chúc thọ cụ Ông

Một trăm mười hai tuổi

Ba con số lẻ tuổi đời

Sống thêm vài tuổi như lời Thầy cai

Ăn ngon ngủ khỏe thính tai

Sống hơn trăm tuổi có vài người thôi

Hôm nay chúc thọ Cụ tôi

Cháu con mở tiệc cổ xôi khao làng

Ghi vào gia phả họ hàng

Xứ Thanh đón nhận lụa vàng Hà Đông

Tấm này xin tặng cụ ông

Để may áo mới quan công nhất làng

Cụ Đỗ Đình Thụy thọ 112 tuổi

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa