Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

Ếch ngồi đáy giếng

Ếch ngồi đáy giếng

Ếch ngồi đáy giếng kêu lên

Giọng vang ấm cúng vang trên cổ thành

Tưởng rằng danh tiếng ngon lành

Ai ngời ! đánh cắp giấu gành gốc đa

Lại còn lớn tiếng kêu la

Làm cho thiên hạ đem pha truyện cười

Ở đời có biết đến mười

Nhưng mà nói ít làm người khôn ngoan./