Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

Đi hỏi Diêm Vương

 

Đi hỏi Diêm Vương 

Tuổi đời vượt ngưỡng bảy hai

Trung bình của những người già tuổi cao

Bắc thang lên hỏi Nam Tào

Và ông Bắc Đẩu “khi nào phải đi”

“Hai ông bảo chẳng biết gì

Việc này ở dưới âm ti mới tường

Hãy đi xuống hỏi Diêm Vương

Là người giải quyết tai ương ở đời”

Không đi xuống được tận nơi

Nhắn tin thì được trả lời như sau:

“Rằng ông chưa phải đi đâu

Yêu thơ nên được sống lâu hơn người

Khi nào ông thấy chán đời

Không làm thơ nữa sẽ rời trần gian”!

Ha ... ha ta vẫn bình an

Yêu thơ tha thiết thì càng sống lâu./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa