Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Khói lam chiều

 

Khói lam chiều

 Còn đâu chút khói lam chiều

Bên trong nhà lá còn nhiều thô sơ

Đàn trâu gặm cỏ vu vơ

Cây ngô xém lá còn trơ thân tàn

Thương người vất vả vô vàn

Hai xương một nắng phải làm quanh năm

Lúa ngô hết sức bón chăm

Nhờ trời mưa xuống được dăm bảy ngày

Đến khi thu hoạch vụ này

Được thêm năng suất đất cày trồng khoai

Nông thôn đổi mới hôm nay

Nhà xây ngói mới đã thay tranh gồi

Điện đường trường trạm mới rồi

Không còn cái cảnh nấu nồi củi than

Làm gì có khói bay lan

Ở trong thôn xóm đi sang cánh đồng ./