Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Nghe lời Thủ tướng đi nào

 

Nghe lời Thủ tướng đi nào

Đang mùa covid khó lường

Mà sao người cứ ra đường là sao

Nghe lời Thủ Tướng đi nào

Ở nhà ai nấy đi vào cách ly

Thế mà lại cố tình đi

Không may lây nhiễm thế thì sao đây

Mọi người chịu khó mấy ngày

Đợi khi hết dịch đợt này được không

Kính mong người hãy vui lòng

Cho xe quay lại vào trong nhà nào

Tinh thần cảnh giác lên cao

Thì thằng Covid nó vào được đâu

Quyết tâm ngăn chặn từ đầu

Không cho bùng phát vào sâu cộng đồng

Mỗi gia đình phải hiểu thông

Chung tay góp sức thành công dịch này ./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa