Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

Nổi lửa lên rồi

Nổi lửa lên rồi

xây đốt lửa lên rồi

Củi tươi các loại cũng thời ra tro

Tiền vàng cất ở trong kho

Của phường tham nhũng đều do đất vàng

Rừng vàng biển bạc nhẹ nhàng

Biếu trên lừa dưới dân càng khổ đau

Lưới trời lồng lộng cất mau

Đưa vào lò đốt trước sau khỏi bàn

Luật Vua phép nước rõ ràng

Các quan tham những phải càng vào kho

Người nào có tội rất to

Thì đem đốt hết lấy tro bón đồng

Còn người hối lộ vợ chồng

Truy thu ngân sách cộng đồng nhân dân

Luật ban xử lý cho cân

Đẫy lùi tham nhũng cho dân vui mừng ./ Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa