Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Vô Cùng thương tiếc ông Lê Khả Phiêu

Vô Cùng thương tiếc ông Lê Khả Phiêu

Nguyên Tổng Bí thư Đảng CS Việt Nam

“Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”…

    ( Tố Hữu)

Hôm nay cả nước tiễn đưa

Quốc tang kính viếng bác Phiêu đi rồi

Bầu trời lưu luyến mưa rơi

Bóng cờ treo rủ khắp nơi nước mình

Quê hương đất mẹ nghĩa tình

Đời tuôn nước mắt như hình trời mưa

Đưa Người về cõi Tiên xưa

Bác Hồ năm tháng cũng chưa lên ngàn

Thương yêu quý Bác vô vàn

Thắp hương thành kính hoa vàng tiễn đưa./