Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Vườn bưởi nhà em

Vườn bưởi nhà em

(Thủ vĩ anh)

Vườn bưởi nhà em quả trĩu cành

Sắc màu họa cảnh thấy như tranh

Hoa giây tạo dáng lá cành xanh

Áo tím làm duyên đẹp bức mành

Ríu rít trên cao chàng sáo xanh

Lượn là dưới thấp nàng vàng anh

Thu về hóng mát dưới trăng thanh

Vườn bưởi nhà em quả trĩu cành ./


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa