Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

Vườn Hồng


Vườn Hồng

Vườn hồng nhà bạn của tôi
Đang mùa hoa nở sinh sôi nhiều mầu
Đỏ tươi kết lại trên đầu
Bóng dâm phía dưới như cầu cây xanh
Đường vào hoa nở xung quanh
Tạo ra thế đẹp mong anh đi vào
Cây xanh hoa lá vẫy chào
Em dâng rượu nếp thế nào cũng say./
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa