Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

Hội tôi

Hội tôi

Hội tôi lại họp hôm nay

Rượu pha các loại cầm tay kính chào

Tim gan lòng lợn nhắm vào

Năm ông hưởng ứng thế nào cũng say

Từ ngày Covid đến nay

Đã hơn ba tháng ngồi ngay chỗ này

Nâng li xin chúc hàng ngày

Thể thao đi bộ hăng say cho mình

Nâng cao sức khỏe thân hình

Sống vui hạnh phúc tâm tình bên nhau./

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa