Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

Sống với chữ BÌNH

Sống với chữ BÌNH 

Cuộc sống ung dung cốt ở BÌNH

Đoan trang thùy mị ấy người XINH

Suy nghĩ cho kĩ khi quyết ĐỊNH

Thấu đáo chỉn chu cũng đượm TÌNH

Mọi loài trên đời đâu tròn TRĨNH

Ai mà chẳng thú cuộc đời VINH

Thơ ca đổi trao ngâm và VỊNH

Luật lệ gieo vần cần phải TINH

Nhân đức trong tâm cầu kết DÍNH

Ung dung tự tại đẹp khuôn HÌNH

Ông Bà Cha Mẹ phận con KÍNH

Tình thầy nghĩa bạn vạn lần XINH

Cân bằng cuộc sống với gia ĐÌNH

Muốn sống cõi Phật hãy niệm KINH

Tình nhà việc nước lo tròn TRĨNH

Hiểu cho đời nhé sống an BÌNH. Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa