Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

Nhậu chơi cho vui

 

Nhậu chơi cho vui

 Rét thì mặc rét vợ lo

Sáu ông vẫn cứ nâng cho ly đầy

Rượu ngon nhắm với dê bầy

Chúc mừng sức khỏe để cày tốt hơn…

Về hưu tỉnh thoảng nhậu chơi

Tinh thần thoải mái cho vơi tuổi già

Sáng ra đi bộ uống trà

Anh em gần gủi mặn mà bên nhau./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa