Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

Thương cho khúc ruột miền Trung

Thương cho khúc ruột miền Trung

MIỀN TRUNG NẮNG CHÁY MƯA DẦM

THIÊN TAI LŨ LỤT THƯƠNG TÂM QUÁ TRỜI

 MIỀN Trung nắng cháy mưa dầm

TRUNG tâm luồng bão ầm ầm vào ta

NẮNG nung như lửa bay qua

CHÁY da cháy thịt dám hai má đào

MƯA nhiều núi lở cây nhào

DẦM dề hàng tháng dân nào chịu đây

THIÊN nhiên khắc nghiệt bủa vây

TAI bay vạ gió ngàn cây gẫy cành

LŨ dâng đồng lúa nỗi bành

LỤT tràn cây cối chết đành trôi sông

THƯƠNG cho cảnh vợ mất chồng

TÂM khờ con trẻ đứng mong mẹ hiền

QUÁ đau thương xót triền miên

TRỜI mây vần vũ sông điên lũ tràn

MIỀN TRUNG NẮNG CHÁY MƯA DẦM

THIÊN TAI LŨ LỤT THƯƠNG TÂM QUÁ TRỜI ./ Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa